انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی

یازدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران
مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه یازدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران
آذر ۱, ۱۳۹۳
انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی
دی ۷, ۱۳۹۳
نمایش همه

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و انجمن مدیریت کیفیت ایران منعقد گردید.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران موظف است تا فرایند ارزیابی را مطابق با مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات، جنگل ها و مراتع، امور اراضی و زیربنایی اجرا نموده و واحدهای برتر در هر حوزه را براساس معیارهای  ارزیابی و امتیاز کسب شده معرفی نماید.