برگزاری سمینار آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی

مقوله کیفیت دیدگاه راهبردی می خواهد
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
جایزه ملی کیفیت ایران
دوره تربیت ارزیاب دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴
نمایش همه

برگزاری سمینار آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ پیرو اجرای مصوبات شورایعالی استاندارد در خصوص تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین تفاهم نامه منعقده مابین انجمن مدیریت کیفیت ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی ، با هدف ارتقای نظام مدیریت کیفیت در حوزه کشاورزی کشور و به جهت آشنایی مدیران بخش های دولتی و فعالان اقتصادی در این حوزه با مبانی مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران ، همایشی به همین منظور در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۹۴ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ در ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (به نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، تقاطع خیابان ولیعصر ، وزارت جهاد کشاورزی ، سالن برادران شهید نعمتی جم) با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با توجه به برنامه وزارتخانه جهت درگیر کردن و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کلیه ارکان دولتی ،غیردولتی و انجمن های ذیربط در حوزه کشاورزی کشور ، برگزار می گردد .

آدرس سایت www.agnqa.ir

 logo2