تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

ردیف عنوان دوره پیش‌نیاز دوره طول دوره اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر الی آبان آذر- اسفند
هزینه هرنفر(ریال)
۱ تربیت ارزیاب ردیف۲ ۳روزه   * *   ارزیابی‌های جایزه ۵-۶-۷ اسفند ۶/۵۰۰/۰۰۰
۲ آشنایی با مفاهیم مدل وتکنیک‌های خودارزیابی ۲ روزه ۲۵- ۲۶     * * * * ارزیابی‌های جایزه ۲۷-۲۸بهمن ۶/۰۰۰/۰۰۰
۳ آشنایی با تدوین اظهارنامه ردیف۲ ۱ روزه * * * * ارزیابی‌های جایزه   ۲/۰۰۰/۰۰۰
۴ آشنایی با منطق رادار ۱ روزه * * * * ارزیابی‌های جایزه   ۲/۵۰۰/۰۰۰
                       

 

یادآوری:

  • به شرکت‌کنندگان دوره‌های فوق، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران اعطا خواهد شد.
  • دوره های فوق در محل شرکت‌ها نیز قابل برگزاری می‌باشد.
  • به سازمان‌هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره ۳نفر و یا بیشتر باشند ۱۰% تخفیف تعلق خواهد گرفت.
  • حد نصب برگزاری دوره‌های آموزشی ۱۰ نفر می‌باشد در صورت عدم تکمیل ظرفیت، دوره به تاریخ بعدی موکول خواهد گردید.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر ۴۸ ساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می‌باشد.
  • به هزینه های فوق ۹ درصد مالیات برازرش افزوده اضافه می شود.