تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

ردیف عنوان دوره پیش‌نیاز دوره طول دوره اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر الی آبان آذر هزینه هرنفر(ریال)
۱ سمینار آشنایی با مفاهیم مدل نیم روزه ۶  و ۱۶ ۸ و ۲۱ ۱۳ ۱۵ ارزیابی‌های جایزه ۱۵ ۵۰۰/۰۰۰
۲ آشنایی با مفاهیم مدل وتکنیک‌های خودارزیابی ۳ روزه ۳۰- ۲۸ ۲۱- ۱۹ ۲۷- ۲۵ ۱۱- ۹ ۲۲- ۲۰ ۸- ۶ ارزیابی‌های جایزه ۱۸-۱۶ ۴/۰۰۰/۰۰۰
۳ آشنایی با تدوین اظهارنامه ردیف۲ ۱ روزه ۳۱ ۲۳ ۲۳ ۱۰ ارزیابی‌های جایزه ۳۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۴ آشنایی با منطق رادار ۱ روزه ۲۴ ۸ ۱۵ ۲ ارزیابی‌های جایزه ۲۳ ۱/۵۰۰/۰۰۰
۵ تربیت ارزیاب ردیف۲ ۳ روزه ۱۸- ۱۶ ۳۰تیر الی ۱مرداد ۸-۶ ۵-۳ ارزیابی‌های جایزه ۲۶-۲۴ ۴/۰۰۰/۰۰۰

 

یادآوری:

  • به شرکت‌کنندگان دوره‌های فوق، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران اعطا خواهد شد.
  • دوره های فوق در محل شرکت‌ها نیز قابل برگزاری می‌باشد.
  • به سازمان‌هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره ۳نفر و یا بیشتر باشند ۱۰% تخفیف تعلق خواهد گرفت.
  • حد نصب برگزاری دوره‌های آموزشی ۱۰ نفر می‌باشد در صورت عدم تکمیل ظرفیت، دوره به تاریخ بعدی موکول خواهد گردید.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر ۴۸ ساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می‌باشد.