توضیح طرح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران(نماد بز کوهی)

مهندس انتصاریان
پیام آقای مهندس انتصاریان
آبان ۴, ۱۳۹۳
پیام خانم مهندس زهره سوفالی
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
نمایش همه
توضیح طرح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران(نماد بز کوهی)

جایگاه اصلی بز کوهی همیشه در ارتفاعات است دقیقا” نقطه تمایز سازمانها و اداراتی که برای انتخاب این جایزه کاندید شده‌اند با دیگر سازمانها ( از لحاظ کیفی و نوع مدیریت در طبقه بالاتری قرار گرفته‌اند )

میل باطنی و ذاتی بز کوهی به صعود و بالا رفتن از قله‌های مرتفع ( هدف اصلی جایزه ملی کیفیت که متعالی شدن به سوی این هدف را میرساند )

سنبل بز کوهی در آثار بدست آمده از سیلک کاشان ( آثار تاریخی ایران باستان ) که اصالت و ریشه‌دار بودن در فرهنگ ملی ایران را هویدا میکند.

حالت خاص پیچیده شده پایه دو پیکره برای بالا رفتن یکی از آنها ( حس رقابت سالم و در عین حال مشارکت و همکاری برای سازندگی و رسیدن به قلل مرتفع پیشرفت برای یکی از نهادها و جدا نبودن هر کدام از دیگری و احساس نیاز هر عنصر ( سازمان ) به دیگری.

طرح اسلیمی و سنبلیک ایرانی در شاخ بز بالایی نشانه تائید ملی اهدایی به بز کوهی ( سازمان منتخب برای اخذ جایزه ) می‌باشد.

حالت پست مدرن بودن کار هدف اصیل اما در عین حال همگام با دیدگاه نوین جهانی را که همواره بدان اشاره شده میرساند.

سه گوش بودن پایه تندیس نشان سه قطبی بودن هدف فعالیت این انجمن (مشارکت، سازندگی، کیفیت ) و یا هر سه محور مدنظر دیگر میتوان قرار گیرد در غیر اینصورت حالتی دیگر که حالت کروی در نظر گرفته شده برای پائین تندیس نماد ملی و یا جهانی بودن اهداف این انجمن میباشد.

شبنم رضوی