ثبت نام دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز گردید

برگزاری اولین دوره مراسم جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران در تاریخ ۲۷ دی ماه
دی ۲۰, ۱۳۹۳
گزارش یازدهمین دوره مراسم روز ملی کیفیت در شبکه خبر(۱۸آبان۹۳)
بهمن ۷, ۱۳۹۳
نمایش همه

ثبت نام دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز گردید

جایزه ملی کیفیت ایران

انجمن مدیریت کیفیت ایران مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران با متولی گری سازمان ملی استاندارد ایران همانند سنوات گذشته اقدام به برگزاری “دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران” بر اساس مدل ارزیابی INQA در سه سطح گواهی اهتمام به کیفیت ، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و تندیس نموده است.

نظر به اینکه حضور در این جایزه علمی باعث انتقال دانش خود ارزیابی سازمانی و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود و تعریف و اجرا پروژه های بهبود برای واحد متقاضی می باشد . از تمامی واحدهای صنعتی ، تولیدی ، فولاد ، غذایی و دارویی ، ارتباطات ،پتروشیمی و … دعوت بعمل می آید تا در فرایند دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد کیفیت ایران مشارکت نمایند.