ثبت نام سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز گردید

گزارش دوازدهمین دوره مراسم روز ملی کیفیت در شبکه خبر(۱۸ آبان ۹۴)
آبان ۲۲, ۱۳۹۴
برگزاری نشست راهبرد ملی کیفیت / از چالش های کیفیت در ایران تا سند چشم انداز
آذر ۲۳, ۱۳۹۴
نمایش همه

ثبت نام سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز گردید

انجمن مدیریت کیفیت ایران مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران با متولی گری سازمان ملی استاندارد ایران همانند سنوات گذشته اقدام به برگزاری “سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران” بر اساس مدل ارزیابی INQA در سه سطح گواهی اهتمام به کیفیت ، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و تندیس نموده است.

نظر به اینکه حضور در این جایزه علمی باعث انتقال دانش خود ارزیابی سازمانی و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود و تعریف و اجرا پروژه های بهبود برای واحد متقاضی می باشد . از تمامی واحدهای صنعتی ، تولیدی ، فولاد ، غذایی و دارویی ، ارتباطات ،پتروشیمی و … دعوت بعمل می آید تا در فرایند سیزدهمین دوره فرایند ارزیابی عملکرد کیفیت ایران مشارکت نمایند.