شرایط اولیه جهت حضور در فرایند ثبت نام جایزه ملی کیفیت ایران

روند حضور متقاضیان در فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران

 • بررسی سطوح امتیازی جایزه و تصمیم گیری جهت شرکت در یکی از سطوح (اهتمام ، اشتهار ، تندیس)
 • انتخاب یک یا چند محصول (درقالب گروه‌های محصولی ده‌گانه) جهت حضور در فرآیند جایزه
 • تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه و ارسال به دبیرخانه جایزه
 • ثبت نام جهت حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مدل جایزه ملی کیفیت ایران
 •  

  سطح دوره‌های آموزشی مورد نیاز سازمان مخاطبان
  اهتمام دوره آموزشی آشنایی با مدل INQA و تکنیک‌های خودارزیابی با توجه به اندازه سازمان ،

  ویژه مدیران و کارشناسان

  اشتهار و تندیس دوره آموزشی آشنایی با مدل INQA و تکنیک‌های خودارزیابی ،

  دوره آموزشی تدوین اظهارنامه

   

  با توجه به اندازه سازمان ،

  ویژه مدیران و کارشناسان

   

   

  • انجام فرآیند خودارزیابی
  • تدوین گزارش یا اظهارنامه با توجه به سطح مورد ثبت نام و مطابق فرمت درخواستی از سوی دبیرخانه جایزه
  • ارسال گزارش یا سند اظهارنامه به دبیرخانه جایزه
  • انجام ارزیابی بر اساس سطح مورد نظر سازمان
  • بازدید از سایت سازمان در صورت لزوم
  • اعلام سطح کیفیت مورد تایید
  • حضور در مراسم سالیانه جایزه ملی کیفیت ایران
  • تهیه و ارسال گزارش بازخور سازمان

   

  علاوه بر مراحل فوق انتظار می‌رود سازمان‌ها پس از حضور در هر دوره فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران موارد ذیل را بصورت مستمر پیگیری و انجام نمایند .

  • یادگیری سازمانی حاصل از ارزیابی‌ها و گزارشات بازخور
  • برنامه‌ریزی بهبود عملکرد سازمان
  • اجرای پروژه‌های بهبود اولویت‌بندی شده
  • انجام خودارزیابی‌های ادواری

   

   

  نحوه تکمیل فرم ثبت نام سازمان‌های متقاضی برای یک محصول یا محصولات هم‌گروه

   

  سازمان‌های متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران می‌توانند برای مدیریت کیفیت یک یا چند یا کلیه محصولات خود در فرآیند ارزیابی شرکت نمایند که با توجه به ساختار سازمانی و نحوه مدیریت تولید و عرضه محصول یا محصولات خود می‌توانند یکی از دسته‌بندی‌های ذیل را انتخاب نمایند

  • سازمان با یک محصول مشخص در یکی از گروه‌های محصولی ده‌گانه :

  زمانی که سازمان با یک محصول مشخص در یک گروه محصولی در فرآیند ارزیابی ثبت‌نام می‌نماید . این سازمان‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه یک فرم ثبت‌نام اقدام نمایند . بطور مثال :

  • محصول اجاق گاز در گروه محصولات فلزی
  • شیر استریلیزه در گروه محصولات غذایی و منسوجات

   

  • سازمان با چند محصول مشابه در یکی از گروه‌های محصولی ده‌گانه :

  زمانی که سازمان با چند محصول در یک گروه محصولی و با فرآیند تحقق محصول مشابه که در یک واحد کسب و کار (Business Unit) تولید می‌شوند در فرآیند ارزیابی شرکت می‌نماید . این سازمان‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه یک فرم ثبت‌نام اقدام نمایند . بطور مثال :

  ۲-۱- محصولات لبنی (شیر،ماست،پنیر،کره) در گروه محصولات غذایی و منسوجات

  ۲-۲- انواع سیمان در گروه محصولات غیرفلزی و شیمیایی

   

  • سازمان با چند محصول متفاوت در یکی از گروه‌های محصولی ده‌گانه :

  زمانی که سازمان با چند محصول در یک گروه محصولی ولی با فرآیندهای تحقق محصول متفاوت در چند واحد کسب و کار در فرآیند ارزیابی شرکت می‌کند . این سازمان‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه فرم ثبت‌نام مجزا برای هریک از واحدهای کسب و کار اقدام نمایند. بطور مثال :

  ۳-۱- خدمات بیمارستانی در گروه خدمات فردی ، گروهی و اجتماعی

  ۳-۲- محصولات شوینده و بهداشتی در گروه محصولات غیرفلزی و شیمیایی

   

  • سازمان با چند محصول در چند گروه محصولی :

  زمانی که سازمان با چند محصول در گروه‌های محصولی متفاوت در فرایند ارزیابی شرکت می‌کند . این سازمان‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه فرم ثبت نام مجزا برای هر یک از گروه‌های محصولی خود و با توجه به بندهای ۲ و۳ اقدام نمایند . بطور مثال :

  ۴-۱- محصولات غذایی و دارویی

  ۴-۲- انواع لوازم خانگی