هزینه مشارکت در

شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

(آبان ماه ۱۳۹۸)
سازمان‌های متقاضی جهت ثبت‌نام قطعی و به منظور تامین هزینه‌های خدمات جایزه ملی کیفیت ایران در سطوح مختلف جایزه، نظیر ارزیابی اظهارنامه‌ها و ارزیابی سازمان در محل (Site Visit)، تدوین گزارش‌های بازخور ارزیابی و همچنین دریافت خدمات جنبی جایزه ملی کیفیت ایران، می‌بایستی هزینه‌های مصوب را مطابق جدول زیر به صورت چک در وجه انجمن‌ مدیریت کیفیت ایران (مجری جایزه ملی کیفیت ایران) یا واریز به شماره حساب ۲۰۳۱۳۱۳۴/۷۹ بانک ملت شعبه شرکت نفت(کد شعبه ۶۳۲۵۵)شماره شبا IR 750 120 00000000 203 131 34 79 پرداخت نموده و تصویر فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام به آدرس تهران، سید جمال‌الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیابان ابن‌سینا، بین نهم و هفتم، پلاک۴، طبقه۲ انجمن مدیریت کیفیت ایران و یا نمابر ۸۸۷۲۵۹۴۴-۰۲۱ ارسال نمایند.

بدیهی است ثبت‌نام پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه قطعی خواهد شد.

 

سطح سازمان کوچک تا ۵۰ نفر سازمان متوسط ۵۱ ۲۰۰ نفر سازمان بزرگ بیش از ۲۰۱ نفر
اهتـمام ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
اشتـهار ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تنـدیس ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نکات قابل توجه :

  • بر مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام مطابق برنامه زمانبندی ۹۸/۰۴/۳۱خواهد بود .
  • قید نام سازمان بر روی فیش های پرداختی الزامی است .
  • در صورت انصراف سازمان تا قبل از پایان مهلت ثبت‌نام کل مبلغ واریزی قابل عودت می‌باشد .
  • در صورت انصراف سازمان بعد از پایان مهلت ثبت نام و شروع فرآیند ارزیابی(منوط به عدم انجام ارزیابی) ۲۰درصد از کل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی عودت یافته و پس از انجام ارزیابی وجهی مسترد نخواهد گردید .
  • کلیه هزینه های مرتبط با ایاب و ذهاب و اسکان (درصورت نیاز) تیم ارزیاب به عهده سازمان ارزیابی شونده خواهد بود .
  • هزینه های فوق مربوط به دوره پانزدهم سال ۱۳۹۷ می باشد و تا پایان سال ۹۷ تغییر نخواهد داشت و متقاضیان جهت ثبت نام دوره شانزدهم سال ۹۸ می توانند نسبت به پراخت مبالغ فوق اقدام نمایند.