جایزه ملی کیفیت به عنوان تنها جایزه رسمی،ملی و قانونی کشور در زمینه کیفیت است

دوره آموزشی مروجین کیفیت ادارات کل استاندارد ایران برگزار شد
اسفند ۴, ۱۳۹۷
جایزه ملی کیفیت ایران، تنها جایزه رسمی در زمینه کیفیت است
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

جایزه ملی کیفیت به عنوان تنها جایزه رسمی،ملی و قانونی کشور در زمینه کیفیت است

به موجب قانون تقویت و توسعه استاندارد کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی استاندارد در جهت توسعه دانش مدیریت کیفیت ،جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان تنها جایزه رسمی، ملی و قانونی کشور در زمینه کیفیت است که لزوم دریافت تندیس زرین آن از دست عالی ترین مقام اجرایی کشور مصوب شده است.

سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان مسئول تدوین و اجرای نظام ملی کیفیت در کشور ضمن دعوت از کلیه فعالین حقوقی در عرصه کسب و کار کشور به مشارکت فعال در این حرکت ملی و شرکت در شانزدهمین دوره فرایند ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران بعنوان تنها جایزه رسمی کشور در زمینه کیفیت ، توصیه اکید دارد از توسل به جوایز متفرقه فاقد اعتبار و بی پایه و اساس که حاصلی جز اتلاف منابع ندارد ،پرهیز فرمایید.

در این راستا وبگاه رسمی جایزه ملی کیفیت ایران www.inqa.org و انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان مجری رسمی فرایند ثبت نام و ارزیابی طی ۱۵ دوره برگزاری اخیر در چارچوب مصوبات شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران معرفی می گردد.