اعضای شورای سیاستگزاری جایزه ملی کیفیت ایران(دوره پانزدهم)

 

سرکارخانم مهندس نیره پیروزبخت (رئیس سازمان ملی استاندارد ایران) رئیس شورای سیاستگزاری جایزه ملی کیفیت ایران

 

جناب آقای دکتر اصغری معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه و ترویج کشاورزی و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر صفدری- معاون سازمان امور اداری و استخدامی و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای مهندس بیطرف معاون وزیر نفت و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر تجریشی- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
جناب آقای مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مجری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و دبیر کمیته ارزیابان جایزه
جناب آقای دکتر هادوی عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
جناب آقای دکتر عباس سقایی عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران
 سرکارخانم مهندس سوفالی زهره مشاور رییس سازمان در امور مربوط به نظام تایید صلاحیت وسیستم های مدیریت کیفیت و جایزه ملی کیفیت