فهرست اشخاص حقیقی که تحت عنوان مربی و مدرس برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در استقرار مدل جایزه ملی کیفیت ایران مورد تایید مجری جایزه هستند .

نکته مهم :

  • انجمن مدیریت کیفیت ایران (مجری جایزه) ، صرفا توانایی و تخصص اشخاص حقیقی ذیل را صحه‌گذاری نموده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مفاد تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای فی‌مابین سازمان متقاضی و مربی نخواهد داشت .
  • جهت هماهنگی با مربیان و مدرسان مورد تائید جایزه ملی کیفیت باشماره تلفن ۸۸۱۰۱۱۹۲ دبیرخانه جایزه ملی کیفیت -واحد آموزش هماهنگ فرمایید.

اسامی مدرسان تاید صلاحیت شده جایزه ملی کیفیت ایران(به ترتیب حروف الفبا) :

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
۱ آقای محمد ابراهیمی آهویی سرارزیاب ارشد جایزه
۲ آقای اردلان اختری سرارزیاب ارشد جایزه
۳ آقای حسین اسدی سرارزیاب ارشد جایزه
۴ آقای مصطفی بغدادی سرارزیاب ارشد جایزه
۵ آقای سعید بغدادی سرارزیاب ارشد جایزه
۶ آقای علی ذاکرزاده سرارزیاب ارشد جایزه
۷ آقای علیرضا رضایتمند سرارزیاب ارشد جایزه
۸ آقای فرشید شکرخدایی سرارزیاب ارشد جایزه
۹ آقای پرویز علوی سرارزیاب ارشد جایزه
۱۰ آقای ناصر غریب نواز سرارزیاب ارشد جایزه
۱۱ آقای حسن فروزان فرد سرارزیاب ارشد جایزه
۱۲ آقای امید قاضی‌میرسعید سرارزیاب ارشد جایزه
۱۳ آقای سامان محمدیخواه سرارزیاب ارشد جایزه
۱۴ آقای محمدرضا معتمد سرارزیاب ارشد جایزه
۱۵ آقای نادر نعمت‌پور سرارزیاب ارشد جایزه
۱۶ سرکار خانم نسرین وفایی سرارزیاب ارشد جایزه
۱۷ آقای علیرضا یاوری‌فر سرارزیاب ارشد جایزه