فهرست اشخاص حقیقی که تحت عنوان مربی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای در استقرار مدل جایزه ملی کیفیت ایران مورد تایید مجری جایزه هستند .

نکته مهم :

  • انجمن مدیریت کیفیت ایران (مجری جایزه) ، صرفا توانایی و تخصص اشخاص حقیقی ذیل را صحه‌گذاری نموده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مفاد تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای فی‌مابین سازمان متقاضی و مربی نخواهد داشت .

 

اسامی مربیان (به ترتیب حروف الفبا) :

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ آقای محمد ابراهیمی آهویی ۰۹۱۲۱۷۲۴۶۷۹
۲ آقای اردلان اختری ۰۹۱۲۱۷۱۹۹۱۴
۳ آقای حسین اسدی ۰۹۱۲۳۵۴۷۶۰۳
۴ آقای مصطفی بغدادی ۰۹۱۲۳۶۳۲۶۰۵
۵ آقای سعید بغدادی ۰۹۱۲۶۶۶۰۰۲۹
۶ آقای آیدین جدید بناب ۰۹۱۲۳۱۸۱۲۷۰
۷ آقای علی ذاکرزاده ۰۹۱۲۳۱۸۹۱۵۱
۸ آقای علیرضا رضایتمند ۰۹۱۲۲۰۸۶۵۰۹
۹ خانم سمیه رواجی اصل ۰۹۱۲۳۹۵۸۵۲۶
۱۰ خانم میترا شهاب ۰۹۱۲۲۹۵۶۰۷۲
۱۱ آقای فرشید شکرخدایی ۰۹۱۲۱۴۳۰۸۵۷
۱۲ آقای پرویز علوی ۰۹۳۳۷۷۶۲۹۳۴
۱۳ آقای علیرضا عرفانیان ۰۹۱۲۳۵۷۰۹۶۸
۱۴ آقای مهرداد عمویی ۰۹۱۳۳۰۸۷۰۸۳
۱۵ آقای ناصر غریب نواز ۰۹۱۲۳۱۶۷۵۹۶
۱۶ آقای حسن فروزانفرد ۰۹۱۲۳۱۱۵۱۳۹
۱۷ آقای امید قاضی‌میرسعید ۰۹۱۲۶۱۹۵۵۳۷
۱۸ آقای سامان محمدیخواه ۰۹۱۲۳۲۳۴۱۳۴
۱۹ آقای محمدرضا معتمد ۰۹۱۲۳۱۶۴۴۵۲
۲۰ آقای نادر نعمت‌پور ۰۹۱۲۱۴۴۵۶۲۲
۲۱ خانم نسرین وفایی ۰۹۱۲۳۲۱۴۲۳۶
۲۲ آقای مهدی هاشمی تبار ۰۹۱۲۱۳۶۲۱۰۱
۲۳ آقای علیرضا یاوری‌فر ۰۹۱۲۵۲۶۵۹۴۳