فراخوان ارزیابان جایزه ملی کیفیت

ضمن تشکر ازجنابعالی برای ابراز علاقه مندی برای شرکت در فرآیند ارزیابی شانزدهمین دوره جایزه ملی ایران سال ۱۳۹۸ از شما دعوت می گردد که فرم زیر را تکمیل و همراه با آخرین رزومه خود، حداکثر تا پایان مردادماه ۱۳۹۸ به آدرس ایمیل دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران iranqualityaward@gmail.com ارسال فرمایید.

دریافت فرم ثبت نام متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب جایزه ملی کیفیت