فراخوان ارزیابان جایزه ملی کیفیت

 

 

جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایرانiranqualityaward@gmail.comتماس حاصل فرمایید