فراخوان ارزیابان جایزه ملی کیفیت

ضمن تشکر ازجنابعالی برای ابراز علاقه مندی برای شرکت در فرآیند ارزیابی پانزدهمین دوره جایزه ملی ایران سال ۱۳۹۷ از شما دعوت می گردد که فرم زیر را تکمیل و همراه با آخرین رزومه خود، حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷به ادرس ایمیل دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران iranqualityaward@gmail.com ارسال فرمایید.

دریافت فرم ثبت نام متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب جایزه ملی کیفیت