دوره آموزشی مروجین کیفیت ادارات کل استاندارد ایران برگزار شد

اعلام نتایج پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت(سال ۹۷)
آبان ۲۳, ۱۳۹۷
جایزه ملی کیفیت به عنوان تنها جایزه رسمی،ملی و قانونی کشور در زمینه کیفیت است
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

دوره آموزشی مروجین کیفیت ادارات کل استاندارد ایران برگزار شد

دوره آشنایی با مفاهیم مدل جایزه ملی کیفیت ایران و فرایند اجرایی جایزه INQA جهت نمایندگان ادارات کل استاندارد استان ها بعنوان مروج کیفیت برای ترویج و اطلاع رسانی جایزه ملی کیفیت با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد کیفیت سازمان ملی استاندارد ؛توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران طی دو روز در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند در سازمان استاندارد کرج برگزار شد