دوره تربیت ارزیاب دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

برگزاری سمینار آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
گزارش تصویری
مرداد ۲۸, ۱۳۹۴
نمایش همه

دوره تربیت ارزیاب دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

جایزه ملی کیفیت ایران

به اطلاع می رساند که براساس برنامه و شرایط فرایند تربیت ارزیاب دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.

بدینوسیله از کارشناسان و مدیران مرتبط با سازمان ها جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.

* عنوان دوره : تربیت ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران( ۲ روزه)

* تاریخ دوره : ۲۸ و ۲۹ مرداد (تکمیل ظرفیت)     استاد دوره : مهندس فرشید شکرخدایی ؛ سرازباب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران

* تاریخ دوره : ۴ و ۵ شهریور ( در حال ثبت نام)  استاد دوره: مهندس مصطفی بغدادی ؛ سرارزیاب ارشد جایزهملی کیفیت ایران

* هزینه ثبت نام: ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت خالص

* ارائه گواهینامه آموزشی بعد از اتمام دوره

مکان برگزاری دوره: انجمن مدیریت کیفیت ایران

برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام لطفا با شماره تلفن ۸۸۱۰۱۱۹۲ تماس حاصل فرمایید.