گزارش تصویری سال ۹۵سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

نتایج ارزیابی

سیزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران-۱۳۹۵

 

ردیف نام سازمان نام محصول سطح جایزه
۱ پتروشیمی پارس محصولات غیر فلزی و شیمیایی تندیس برنزین
۲ پتروشیمی بندرامام محصولات غیر فلزی و شیمیایی تندیس برنزین
۳ گاز استان اصفهان محصولات غیر فلزی و شیمیایی تندیس برنزین
۴ داروسازی دانا محصولات غیرفلزی و شیمیایی چهار ستاره
۵ ارتباطات سیار ایران خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری چهار ستاره
۶ انتقال داده های آسیاتک خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری چهار ستاره
۷ ارتباطات مبین نت خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری چهار ستاره
۸ نفت و گاز پارس محصولات غیرفلزی و شیمیایی چهار ستاره
۹ داروسازی زهراوی محصولات غیرفلزی و شیمیایی سه ستاره
۱۰ داروسازی شهید قاضی محصولات غیرفلزی و شیمیایی سه ستاره
۱۱ پخش هجرت خدمات حمل و نقل، پست، بازرگانی و نظایر آن سه ستاره
۱۲ موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلائی جهان معاصر خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری سه ستاره
۱۳ مخابرات خراسان رضوی خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری سه ستاره
۱۴ پالایش نفت تهران محصولات غیرفلزی و شیمیایی سه ستاره
۱۵ انستیتوپاستور ایران محصولات غیرفلزی و شیمیایی دو ستاره
۱۶ تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) محصولات غیرفلزی و شیمیایی دو ستاره
۱۷ داروسازی زهراوی محصولات غیرفلزی و شیمیایی دو ستاره
۱۸ طبیعت زنده (سینره) محصولات غیرفلزی و شیمیایی دو ستاره
۱۹ گروه صنعتی گلرنگ (پاکشو) محصولات غیرفلزی و شیمیایی دو ستاره
۲۰ معاونت بانکداری الکترونیکی بانک آینده خدمات مالی ، بیمه ، لیزینگ و نظایر آن دو ستاره
۲۱ موسسه آموزش عالی پویش قم خدمات فردی،گروهی و اجتماعی دو ستاره
۲۲ دانیال کیا خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری دو ستاره
۲۳ پرسو الکترونیک رادمهر خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری دو ستاره
۲۴ خدمات ارتباطی رایتل خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری دو ستاره
۲۵ نیرو محرکه محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات دو ستاره
۲۶ ارتاویل تایر محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۲۷ آسیاناما محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات یک ستاره
۲۸ زرین خودرو محصولات فلزی،لوازم،ابزار،ماشین‌آلات و تجهیزات یک ستاره
۲۹ شهرداری منطقه ۱۵ تهران خدمات فردی،گروهی و اجتماعی یک ستاره
۳۰ صنایع لاستیک یزد محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۱ کارخانجات شهید فقیهی/ اوزان محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۲ ایران دارو

 

محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۳ داروخانه مرکزی جمالزاده خدمات حمل و نقل، پست، بازرگانی و نظایر آن یک ستاره
۳۴ داروسازی حکیم

 

محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۵ داروسازی خوارزمی محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۶ گلتاش محصولات غیرفلزی و شیمیایی یک ستاره
۳۷ داروخانه شبانه روزی وحیدیه خدمات حمل و نقل، پست، بازرگانی و نظایر آن یک ستاره
۳۸ سفیر آبی آرام خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری یک ستاره
۳۹ آریانا گستر اسپادانا خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری یک ستاره
۴۰ بانک انصار خدمات مالی ، بیمه ، لیزینگ و نظایر آن یک ستاره
۴۱ بانک سامان خدمات مالی ، بیمه ، لیزینگ و نظایر آن یک ستاره
۴۲ ایران سولار خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری یک ستاره
۴۳ خدمات محتوایی سیب خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری یک ستاره
۴۴ صنایع شهید کلاهدوز محصولات فلزی ، لوازم ، ابزار و ماشین آلات اهتمام
۴۵ سرد صبوح اصفهان محصولات فلزی ، لوازم ، ابزار و ماشین آلات اهتمام