فراخوان برگزاری سمینار تخصصی کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
آخرین مهلت ثبت نام در جایزه ملی کیفیت ایران
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
نمایش همه

سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد

سمینار کالیبراسیون با توجه به نتایج ارزیابی حاصله درمصاحبه ها و آموزش های اخیر به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انجام ارزیابی سازمان ها و همچنین انتقال تجارب و دانش ارزیابی با حضور اعضا کمیته ارزیابان و سرارزیابان و ارزیابان جایزه ملی کیفیت ۱۶ تیر ۹۸ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ برگزار شد

گزارش تصویری: