فراخوان برگزاری سمینار تخصصی کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

برگزاری دومین نشست کمیته فنی جایزه ملی کیفیت
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
سمینار کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
نمایش همه

فراخوان برگزاری سمینار تخصصی کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران در نظر دارد با توجه به نتایج ارزیابی حاصله در مصاحبه ها و آموزش های اخیر به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انجام ارزیابی سازمان ها و همچنین انتقال تجارب و دانش ارزیابی در بین بانک ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس مدل رادار ۲۰۱۰ سمینار آموزشی یک روزه کالیبراسیون ارزیابی در روز یکشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۸ در محل ساختمان تشکل ها اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاوری تهران از ساعت ۹ الی ۱۷ برگزار نماید.

جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعیه سمینار کلیک نمایید.