فرایند ثبت نام پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

نخستین جلسه شورای راهبرد ملی کیفیت کشور برگزار شد
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
از مدارس برتر حائز رتبه اهتمام به کیفیت تجلیل شد
اسفند ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

فرایند ثبت نام پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

ثبت نام از شرکت ها و سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران از دی ماه۹۶ آغاز شده است و تا تاریخ ۳۱ مردادماه سال ۹۷ ادامه می یابد.
در این راستا از تمامی واحدهای صنعتی ، تولیدی ، فولاد ، غذایی و دارویی ، ارتباطات ،پتروشیمی و … حائز شرایط دعوت بعمل می آید تا در پانزدهمین دوره فرایند ارزیابی عملکرد کیفیت ایران ،با حضور فعال خود در فرآیند این جایزه، به سمت مدیریت کیفیت محصول در مسیر موفقیت پایدار سازمانی مشارکت و بسوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت نمایند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران ؛ هدف از برگزاری این جایزه ارتقای کیفیت ارائه خدمات زیربنایی و انتقال دانش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و خود ارزیابی به واحدهای متقاضی و افزایش توان رقابت پذیری سازمان‌های کشور در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن‌ها با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توجه ویژه به ویژگی‌ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصولات و خدمات سازمان در جهت حضور در فضای ملی و بین المللی از برنامه های دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران است.
لازم به ذکر است متولی برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران سازمان ملی استاندارد ایران می باشد که انجمن مدیریت کیفیت ایران مجری برگزاری آن می باشد و همانند سنوات گذشته در ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۷ پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس مدل ارزیابی INQA در سه سطح گواهی اهتمام به کیفیت ، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و تندیس برگزار می گردد.
متقاضیان با مراجعه به سایت www.inqa.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.