برگزاری جلسه کمیته ارزیابان شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
شکرخدایی؛ کیفیت خدمات در بیمارستان ها پایین است
آبان ۲۰, ۱۳۹۸
نمایش همه

مراسم روز ملی کیفیت ایران ۱۹ آبان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی  انجمن مدیریت کیفیت ایران؛مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت و اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران،با متولی گری سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان مجری این فرایند، یکشنبه ۱۹ آبان در مرکز همایش های بین الملی دانشگاه شهید بهشتی از ساعت ۸/۳۰ صبح تا ۱۲ برگزار خواهد شد و در این مراسم از سازمان های برتر کیفی تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیرخانه: ۸۸۱۰۱۱۹۲