توضیح طرح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران(نماد بز کوهی)
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
گزارش سال ۸۲ اولین دوره جایزه ملی کیفیت
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
نمایش همه
پیام خانم مهندس زهره سوفالی

محصول با کیفیت پایدار حاصل سازمان های متعالی است

پس از چهار دوره برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران و آثار و منافع که با همت و تلاش دست اندرکاران حاصل شد.

در چهارمین دوره به شناسایی و درک ضرورت خلق شاخص های رسیدیم که بر آن اساس بتوان به معرفی سازمان هایی که محصول / خدمت آن مشهور به کیفیت است، دست یابیم .

بنابراین سال پنجم جایزه را می توان سال تحول و حرکت به سوی ضرورت ملی نامید.
بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ برای حضور در عرصه بین المللی نیازمند ارائه محصولات و خدمات با کیفیت  می باشند ، لذا مدل ملی نوین جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر محصول باید به نحوی نیازهای بنگاههای ایرانی را در بازار جهانی مرتفع سازد.

بر این اساس بازنگری مدل جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر محصول با رویکرد انتظارات و رضایت مصرف کننده / مشتری در دستور کار قرار گرفت.

خداوند بزرگ را شکر و سپاس که با همت کلیه دست اندرکاران خصوصا اعضای محترم کمیته فنی و کار گروه تخصصی مدل نوین جایزه ملی کیفیت ایران مبتنی بر محصول طراحی و به تصویب رسید.
در مدل نوین جایزه که یک مدل بومی و بی نظیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور طراحی شده است ضمن در نظر گرفتن اصول مدیریت کیفیت و ارزش های بنیادی مدل های تعالی، کلیه مراحل تولید و عرضه محصول از بازرسی اولیه تا پایان دوره مصرف و وارهایی محصول نیز در نظر گرفته شده است.
در پایان از تلاش کلیه کسانی که در طراحی این مدل بومی که با هدف ارتقای سطح کیفی و سرآمدی بنگاه های ایرانی و توسعه و ترویج فرهنگ و هدف عالی ما را یاری نمودند، تشکر مینمایم.

مهندس زهره سوفالی

دبیر جایزه ملی کیفیت ایران

عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران