برگزاری وبینار آنلاین روز ملی کیفیت-18آبان 1400
نوامبر 7, 2021
نمایش همه

پیام روز کیفیت رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران

برای همراهی در اجرای سند توسعه کیفیت آماده هستیم

فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در یادداشتی به مناسبت روز جهانی و روز ملی کیفیت، به تشریح برخی دستاوردهای این انجمن در ۲۵سالگی آن پرداخته است.

 • 18 آبان 1400، روز ملی و جهانی کیفیت را به همه کسانی که کیفیت را میفهمند، به آن می اندیشند و برای بوجود آوردنش تلاش میکنند تبریک عرض میکنم.
 • آن هایی که کیفیت را در همه خوبی ها، در هوای پاک، در آب زلال، در لبخند رضایت خریدار، در نگاه شادمانه معلم به نتیجه امتحان شاگردان و در سبد گلی که همکاران همراه اشکهایشان ، در روز باز نشستگی تقدیم رئیسشان  میکنند، میشناسند.
 • روز ملی و جهانی کیفیت امسال برای ما در انجمن مدیریت کیفیت ایران با سالهای دیگر تفاوت های زیادی دارد چون مصادف است با  بیست و پنج سالگی  انجمن مدیریت کیفیت ایران.  25 سال پیش انجمن ما با همت  شادروان مهندس احمد سادات رییس وقت سازمان استاندارد و تعدادی از دوستداران  کیفیت تاسیس شد. در آنزمان که تازه استاندارد ایزو 9000 به عنوان اولین استاندارد مدیریت کیفیت معرفی شده  بود و در ایران جز تعداد  انگشت شماری  حتی نام آن را هم نشنیده  بودند، تا امروز، در در مسیر توسعه مدیریت کیفیت، راه درازی طی شده،  و من افتخاردارم که اعلام نمایم، انجمن مدیریت کیفیت، در ایجاد  بسیاری دستاوردهایی  که امروز شاهدشان هستیم،  سهم عمده ای را داشته است.
 • قصد ندارم در این روز و در زمان کم، گزارش عملکرد  ربع قرن فعالیت های انجمن  را ارائه دهم. ولی تنها به چند مورد مهم و شاید مهم ترین آن ها که راهبرد  آینده مدیریت کیفیت در کشور به آن ها وابسته است اشاره کنم.
 • پس از برگزاری چهار دوره کنفرانس های بین المللی مدیریت کیفیت و ده ها سمینار و میز گرد در باره رویکرد نوین استاندارد سازی  وضرورت بازنگری قانون قدیمی سازمان استاندارد و لزوم یک حرکت و نهضت ملی  برای توسعه کیفیت در کشور،  بالاخره موضوع به سطحی رسید که مجلس شورای اسلامی بر اساس طرح پژوهشی که ما در سال 1389 ارائه دادیم، بازنگری قانون موسسه استاندارد  در دستور کار قرار گرفت.
 • این قانون که به عنوان طرح در مجلس مطرح شد پس از سال ها بحث و گفتکو در کمسیون های مجلس تحت نام “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ”  تصویب و در تاریخ   29دی 1396 به دولت ابلاغ شد.
 • این قانون ضمن تغییر نام و بالابردن جایگاه، سازمان ملی استاندارد،  وظائف  گسترده ای را در حوزه  استاندارد سازی به عهده این سازمان فرارداده است.  ضمن اینکه دستگاه های اجرایی را نیز موظف به تدوین و اجرای مقررات فنی حوزه مربوط به خودشان مینماید.
 • دراین قانون مواد بسیاری نیز در ارتباط با توسعه و ارتقای کیفیت وجود دارد که مهمترین آن در ماده 1 این قانون  است که طی آن سازمان ملی استاندارد را موظف مینماید که

جهــت اعمــال بنــد (30 ) سیاســتهای برنامــه ششــم توســعه نسبت به  “تدویــن و اجـرای سـند جامـع و نقشـه راه تحـول نظـام استانداردسـازی کشــور و مدیریــت کیفیــت”و بــه منظــور روزآمدســازی، تقویـت و توسـعه نظـام اسـتاندارد در سـطح کشـور بـه نحوی کــه زمینــه ارتقــای مناســب کیفیــت ملــی و دســتیابی بــه ارتقـای پایـدار تولیـد محصـولات در کشـور را فراهـم نمایـد اقدام کند.

 • خوشبختانه این سند با رعایت قریب به اتفاق پیشنهادات انجمن و بر پایه رویکرد نوین استاندارد سازی تدوین  شده و مراحل نهایی تصویب و ابلاغ خود را میگذراند.
 • راهبرد های تعیین شده در این سند که به سه حوزه  شامل ” قوای سه گانه و دستگاه های زیر مجموعه آنها”، “سازمان ملی استاندارد” و  “جامعه تولید کننده و مصرف کننده” تقسیم شده اند عملا زیر بنای  قانونی و نقشه راه  لازم برای توسعه کیفیت در کشور را فراهم نموده است.
 • انجمن مدیریت کیفیت ایران ضمن قدردانی از زحمات کلیه کسانی که در این امور مهم اقدام کرده اند آمادگی خود را برای همکاری با همه سازمان ها  اعم از دولتی و خصوصی اعلام نموده و مضافا درجایگاه یک تشکل غیر انتفاعی  حرفه ای  انجام راهبرد ها و برنامه ها ی مندرج در سند مزبور را پیگیری  خواهد نمود.
 • در پایان افتخار دارم که در روز ملی کیفیت از طرح تحول صنعت خودروسازی کشور با تمرکز بر زنجیره تامین به عنوان اولین اقدام انجمن در ارتباط با سند راهبردی که  در مدت  دوسال با صرف هزاران ساعت کار کارشناسی   تهیه شده  رو نمایی و آن را برای بررسی  و اجرا به مسئولین محترم صنعت کشور تقدیم نمایم
 • انشالله در آینده در خصوص تشریح بند های قانون جدید و راهبردها و برنامه های سند و نحوه تعامل انجمن بیشتر سخن خواهیم گفت.

با امید به ایرانی بهتر از طریق افزودن کیفیت به زندگی و کسب و کار،  موفقیت همه دست اندرکاران کیفیت  را آرزو میکنم .

فرزین انتصاریان

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران