کمیته ارزیابان

اعضای کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران

 

۱- دکتر فرشید شکرخدایی (دبیر کمیته ارزیابان)

۲- محمد ابراهیمی آهویی

۳-اردلان اختری

۴-دکتر مصطفی بغدادی

۵-سعید بغدادی

۶-علی ذاکرزاده

۷-دکتر حسن فروزان فرد

۸-پرویز علوی

۹-محمدرضا معتمد

۱۰-سامان محمدی خواه

۱۱-امید قاضی میر سعید

۱۲-نسرین وفایی