پیام خانم مهندس زهره سوفالی
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
گزارش سال ۸۳ دومین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
نمایش همه
گزارش سال ۸۲ اولین دوره جایزه ملی کیفیت

گزارش عملکرد دوره اول جایزه ملی کیفیت ایران و روز ملی کیفیت

از ۱/۵/۱۳۸۰ الی ۱۸/۸/۱۳۸۲

 

الف)طراحی و سازماندهی جایزه

۱) طراحی

۱-۱) مطالعات مقدماتی تطبیقی جوایز در کشورهای مختلف

۱-۲) تدوین طرح توجیهی جایزه و ارائه در جلسه شورای مدیران مؤسسه مرداد ۱۳۸۰

۱-۳) تایید طرح توسط شورای مدیران و تصویب ریاست مؤسسه

۱-۴) ارائه طرح به شورای عالی استاندارد و تصویب آن در یکصد و دومین اجلاس شورا ۵/۳/۸۱

 

۲)سازماندهی

۲-۱) تشکیل دبیرخانه جایزه در مدیریت سیستم‌های کیفیت مؤسسه

۲-۲) تشکیل ۱۷ جلسه کمیته فنی با حضور ۲۱ نفر از متخصصین و صاحبنظران بخش دولتی  و غیر دولتی

۲-۳) تشکیل ۵ جلسه کمیته علمی

۲-۴) تشکیل ۴ جلسه کمیته طراحی ساختار

۲-۵) تشکیل ۵ جلسه کمیته اجرایی

۲-۶) تشکیل دو جلسه شورای سیاستگذاری و تصویب موارد ذیل

۲-۷) انتخاب نهاد مجری (انجمن مدیریت کیفیت ایران )

 

ب)طراحی ساختار جایزه

۱) تدوین ، انتشار و توزیع نظامنامه اجرای جایزه در سطح کشور

۲) تدوین، انتشار و توزیع روش اجرایی ارزیابی، انتخاب و اعطای جایزه در سطح کشور

۳) تدوین، انتشار و توزیع ارزش و مفاهیم بنیادین سرآمدی و معیارهای ارزیابی در سطح کشور

۴) تدوین، انتشار و توزیع راهنمای متقاضیان و نحوه تهیه اظهارنامه جایزه در سطح کشور

 

 

ج) آموزش و اطلاع‌رسانی جایزه

۱) ارسال مدارک و مستندات جایزه به ۲۸ اداره کل استاندارد کشور

۲) ارسال مدارک و مستندات جایزه به تشکلهای غیر دولتی کشور

۳) تشکیل جلسات توجیهی با مدیران ادارات کل و صاحبان واحدهای تولیدی در ۱۲ استان کشور

۴) انجام مصاحبه با رسانه‌ها و صدا و سیما در خصوص معرفی جایز

۵) چاپ ویژه نامه جایزه در کتاب چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت

۶) چاپ سه فراخوان عمومی در جراید کثیرالانتشار و ماه نامه استاندارد

۷) تدوین، انتشار و توزیع کتابچه تربیت ارزیاب جایزه

۸) تدوین، انتشار و توزیع ارزشها و مفاهیم جایزه

۹) تدوین، انتشار و توزیع کتابچه امتیاز دهی جایزه

۱۰)تدوین، انتشار و توزیع کتابچه کارگاه آموزشی جایزه

۱۱) راه‌اندازی سایت جایزه در وب سایت مؤسسه

۱۲) ارسال نامه به همراه فرم‌ها برای شرکت‌های متقاضی جهت معرفی نفر برای دوره‌های آموزشی

۱۳) تهیه مکان و تجهیزات آموزشی (مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار ) و فراهم آوردن مقدمات دوره آموزشی مانند استاد و فولدر و محتویات آن

۱۴) برگزاری اولین دوره آموزشی ( سطح ۱ ) با عنوان « آشنایی با فرآیند جایزه ملی کیفیت » در تاریخ ۱۳/۶/۸۲ برای حدود ۴۰  نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

۱۵) برگزاری دومین دوره آموزشی (‌سطح ۱ ) با عنوان « آشنایی با فرآیند جایزه ملی کیفیت » در تاریخ ۲۰/۶/۸۲ برای حدود ۳۰  نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

۱۶) برگزاری سومین دوره آموزشی (‌سطح ۱ ) با عنوان « آشنایی با فرآیند جایزه ملی کیفیت » در تاریخ ۲۷/۶/۸۲ برای حدود ۲۵ نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار

۱۷) برگزاری اولین دوره آموزشی (‌سطح ۲ ) با عنوان « تربیت ارزیاب » برای حدود ۲۵ نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل هتل المپیک در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ مهر ماه ۸۲

۱۸) برگزاری دومین دوره آموزشی (‌سطح ۲ ) با عنوان « تربیت ارزیاب » برای حدود ۲۵ نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل هتل المپیک در تاریخ‌های ۳۰ مهر و ۱ آبان ۸۲

۱۹) برگزاری سومین دوره آموزشی (‌سطح ۲ ) با عنوان « تربیت ارزیاب » برای حدود ۲۵ نفر از نمایندگان شرکت‌های متقاضی جایزه در محل هتل المپیک در تاریخ‌های ۳ و ۴ آبان ۸۲

 

 

د)فرآیند ارزیابی

۱) دریافت اظهارنامه‌های خود ارزیابی شرکت‌های متقاضی جایزه ( سطح اشتهار و اهتمام ) و طبقه بندی آنها در دبیرخانه انجمن

۲) تشکیل بانک ارزیابان و دریافت مدارک از ۴۵ نفر ارزیاب

۳) فراخوان ارزیابان و انجام مصاحبه و انتخاب آنها

۴) انتخاب ۲۵ ارزیاب واجد شرایط پس از مصاحبه

۵) توجیه ارزیابان و دسته‌بندی تیم‌ها

۶) تشکیل تیم‌های ارزیابی جایزه در ۵ گروه و تعیین سر گروه‌ها جهت ارزیابی اظهارنامه‌ها

۷) برنامه‌ریزی ارزیابی اظهارنامه‌های ارسالی با ارزیابی مدارک و مستندات و اظهارنامه ۱۴۰ واحد متقاضی دوره اول

۸) ارزیابی اظهارنامه‌های خود ارزیابی شرکت‌های متقاضی جایزه توسط ۵ گروه از ارزیابان و امتیاز دهی جهت تعیین امتیازات

۹) شناسایی ارزیاب واجد شرایط خارجی

۱۰) مذاکره و دعوت از ارزیاب خارجی جهت انتقال تجربیات و تدارک لازم جهت اخذ ویزا و تامین هتل و امکان اقامت ایشان

۱۱) تنظیم برنامه کاری ارزیاب خارجی ( آقای دانلی ) جهت آموزش، انتقال تجربیات و نظارت بر کار ارزیابان ایرانی

۱۲) برگزاری جلسات توجیهی سر گروه‌های A, B, C, D, E با ارزیاب خارجی

۱۳) نهایی نمودن ۳۲ واحد که مدارکشان تکمیل بوده است و ارزیابی آنها در دو سطح اهتمام و اشتهار

۱۴) ارزیابی اظهارنامه‌ها و برگزاری جلسات اجماع جهت نهایی کردن امتیازها

۱۵) مشخص کردن سازمان‌هایی که بایستی بازدید در محل ( site visit ) صورت گیرد.

۱۶) هماهنگی بازدید از شرکت‌ها، تهیه برنامه بازدید در محل و ابلاغ به سازمانها جهت آمادگی آنها برای همکاری با تیم ارزیابان و تایید و اصلاح امتیازها

۱۷) بازدید تیم‌ها از محل سازمانهایی که حد نصاب امتیاز را بر اساس الگوی جایزه کسب کرده‌اند ( شامل ۵ شرکت )

۱۸) برگزاری جلسات اجماع جهت نهایی کردن امتیازها بعد از بازدید از محل سازمانها

۱۹) برگزاری جلسات هماهنگی با سر گروه‌های ارزیاب و مسئولین انجمن مدیریت کیفیت ایران

۲۰) آماده کردن امتیازهای شرکت‌های متقاضی

۲۱) تهیه گزارش‌های باز خور سازمانهایی که به سطح اشتهار رسیده‌اند

۲۲) تعیین ۴ واحد در سطح اشتهار و ۱۴ واحد در سطح اهتمام

۲۳) تنظیم صورتجلسات پایانی ۴ واحد برگزیده دوره اول

۲۴) تهیه لوح گواهینامه اشتهار در سرآمدی و اهتمام به سرآمدی

هـ ) فرآیند اجرا

۱) ارسال دعوتنامه جهت ۱۵۰۰ مدعو، شخصیت‌ها، سازمانها، تشکلها و …

۲) تهیه و تدارک مکان برگزاری مراسم ( تهیه کیف و محتویات آن، هماهنگی تیم اجرایی)

۳) انتخاب سالن همایش‌های صدا و سیما جهت محل اجرای مراسم

۴) حصول اطمینان از وصول دعوتنامه‌ها با اخذ رسید و ارسال فاکس

۵) انجام هماهنگی‌های لازم با رسانه‌ها و جراید جهت پوشش خبری

۶) فراهم نمودن تمهیدات اجرای مراسم

۷) تهیه ویژه نامه روز ملی کیفیت

 

و) برگزاری اولین دوره اعطای جایزه

گرامیداشت روز ملی کیفیت و برگزاری اولین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در روز یکشنبه ۱۸/۷/۸۲ با حضور جمعی از مسئولان محترم دولت، مدیران عامل بنگاه‌های دولتی و خصوصی متقاضی جایزه، اساتید و متخصصان در امور کیفیت و دست‌اندرکاران جایزه میلی کیفیت ایران ( حدود ۶۰۰ نفر ) در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

در این همایش مدیران عامل چهار بنگاه، موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به سرآمدی به تشریح استقرار این الگوهای برتری در بنگاه‌هایشان پرداختند و همچنین اسامی چهارده بنگاه، موفق به دریافت تقدیرنامه اهتمام به سرآمد معرفی شدند. در پایان همایش، ریاست محترم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تقدیرنامه‌های اشتهار در سرآمدی چهار بنگاه موفق را اعطا نمودند.