گزارش یازدهمین دوره مراسم روز ملی کیفیت در شبکه خبر(۱۸آبان۹۳)