گزارش تصویری سال ۹۳ یازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

گزارش تصویری سال ۹۲ دهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
آبان ۲۸, ۱۳۹۳
تور تعالی کیفیت
آبان ۲۸, ۱۳۹۳
نمایش همه

گزارش تصویری سال ۹۳ یازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران