ارزیابان جایزه کیفیت(سال۸۲-۸۶)

لیست ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران طی سال های ۸۲ تا ۸۶ براساس مدل EFQM

 

نام و نام خانوادگیسمتسال شروع ارزیابیتعداد ارزیابی تندیستعداد ارزیابی اشتهارتعداد ارزیابی اهتمام
الهوردی تقویسرارزیاب۱۳۸۲۱۱
علی تقی زاده هراتسرارزیاب۱۳۸۲۱۳
عبدالمحمد رازانی سرارزیاب۱۳۸۲۱
پرویز علویسرارزیاب۱۳۸۲۱۲۳
سامان محمدیخواه سرارزیاب۱۳۸۲۱۳۱
سعید منشیسرارزیاب۱۳۸۲۱۲۱
فرشید مالک سرارزیاب۱۳۸۲۱
محمدمهدی دیانتیزاده ارزیاب۱۳۸۲۱
حسین ظهوریان ‌پردلارزیاب۱۳۸۲۱
سیدعیسی کاووسی ارزیاب۱۳۸۲۱
فرنوش باقری ارزیاب۱۳۸۲۲۲
شهرام همراز ارزیاب۱۳۸۲۱
آرزو گودرزی ارزیاب۱۳۸۲۱
شیرین‌ عدالت ‌وطنخواه ارزیاب۱۳۸۲۱
بیتا واسعی ارزیاب۱۳۸۲۱
لیلا دادورارزیاب۱۳۸۲۱
مجتبی قیصر ارزیاب۱۳۸۲۱
سعید منتظریارزیاب۱۳۸۲۱
اسماعیل کروشاویارزیاب۱۳۸۲۱
شهرام فرخی پورارزیاب۱۳۸۲۱
بهزاد رعدیارزیاب۱۳۸۲۱
محمد محسنوندارزیاب۱۳۸۲۱
محمدرضا امیری ارزیاب۱۳۸۲۱
محسن طالبی ارزیاب۱۳۸۲۱
حیدر امیرانسرارزیاب۱۳۸۳۲
حبیب الله رازدارارزیاب۱۳۸۳۱۱
حسن نجفیارزیاب۱۳۸۳۱
سید محمد مهدی هادویسرارزیاب۱۳۸۳۱
مجتبی امینیسرارزیاب۱۳۸۳۱۵
ابراهیم شریفی پورارزیاب۱۳۸۳۱
فرشید شکرخداییسرارزیاب۱۳۸۳۱۸۴
محمدشهباز‌نجفعلی زادهارزیاب۱۳۸۳۱
احمد رنجبر نائینیارزیاب۱۳۸۳۱
محمد ابراهیمی آهوییسرارزیاب۱۳۸۳۲
علیرضا رضایتمندسرارزیاب۱۳۸۳۲۳
علی فرید یحیائیارزیاب۱۳۸۳۱
خرم ادیب نیاارزیاب۱۳۸۳۱
سید امید قاضی میر سعیدارزیاب۱۳۸۳۲۲
نیکی کرمیارزیاب۱۳۸۳۱
حسن فروزان فردسرارزیاب۱۳۸۳۱۷۶
فرزاد فارسیانیارزیاب۱۳۸۴۱
داریوش گل محمدیارزیاب۱۳۸۴۱
علی زندی مهرارزیاب۱۳۸۴۱
حسن قره ئیسرارزیاب۱۳۸۴۳
مسعود اعتمادی هریسیارزیاب۱۳۸۴۱
مصطفی باقریسرارزیاب۱۳۸۴۴
مهدی عرفانی جورابچیارزیاب۱۳۸۴۱
مهرداد عموییسرارزیاب۱۳۸۴۱۵
فریدون رحیمیانارزیاب۱۳۸۴۱
مهران راد نژادسرارزیاب۱۳۸۴۱۳
حسین اسدیسرارزیاب۱۳۸۴۱۳
قاسم مالکیارزیاب۱۳۸۴۲
کیوان شمس آبادیارزیاب۱۳۸۴۱
پیمان بور بورارزیاب۱۳۸۴۱
سام صدوقیسرارزیاب۱۳۸۴۱۳
مصطفی فلاح تفتیارزیاب۱۳۸۴۳
اردین کشاورزارزیاب۱۳۸۴۵
مهدی عرفانیسرارزیاب۱۳۸۵۴
مهرزاد سیاحارزیاب۱۳۸۵۳
امیره نیکخواهارزیاب۱۳۸۵۴
سید مهدی مرتضویمشاهده گر۱۳۸۵۴
علی صالحسرارزیاب۱۳۸۵۳
محمد صالح شیرعلیزادهارزیاب۱۳۸۵۱۳
غلامرضا کیانیسرارزیاب۱۳۸۵۱۳
زهرا رحمتیانمشاهده گر۱۳۸۵۳
حسین نوازنیارزیاب۱۳۸۵۱۴
جمال اسماعیلیارزیاب۱۳۸۵۴
سعید موسویسرارزیاب۱۳۸۵۴
روزبه روشن صبحارزیاب۱۳۸۵۴
قدرت اله مرادیارزیاب۱۳۸۵۳
حجت معینیسرارزیاب۱۳۸۵۲
بهروز احمد پورارزیاب۱۳۸۵۳
شهرام حسین پورارزیاب۱۳۸۵۱۳
نرگس رحیمیمشاهده گر۱۳۸۵۴
مهران حسین زادهارزیاب۱۳۸۵۱۲
مجید داداشیارزیاب۱۳۸۵۱۲
محبوبه امامیارزیاب۱۳۸۵۳
اردلان اختریسرارزیاب۱۳۸۵۳
محمدرضا کرم بخشارزیاب۱۳۸۵۲
رضا شرطانارزیاب۱۳۸۵۱۳
پژمان میلادیسرارزیاب۱۳۸۵۱۳
عبدالعلی صالحیارزیاب۱۳۸۵۲
لاله ظهور رحمتیارزیاب۱۳۸۵۳
شهریار شریفیسرارزیاب۱۳۸۵۴
آزاده طلاییارزیاب۱۳۸۵۳
علی باقر حیدرنیاارزیاب۱۳۸۵۱۱
فرامرز ریاحیارزیاب۱۳۸۵۳
نسرین وفاییسرارزیاب۱۳۸۵۱۲
محمد جواد ثابتی صنعتارزیاب۱۳۸۵۴
سید حسن صفائیسرارزیاب۱۳۸۵۳
علی جعفریارزیاب۱۳۸۵۱۱۱
مهدی راعی دهقیارزیاب۱۳۸۵۳
شبنم مقیمیمشاهده گر۱۳۸۵۱۱
حجت اله موسی پورارزیاب۱۳۸۵۱۳
علی مهریانارزیاب۱۳۸۵۴
علی رحیمیانسرارزیاب۱۳۸۵۱۱
مهدی کریمیسرارزیاب۱۳۸۵۳
مسعود رضائیارزیاب۱۳۸۵۴
سارا داستانیارزیاب۱۳۸۵۳
علی زندیارزیاب۱۳۸۵۱۲
محمد باقر منتظریارزیاب۱۳۸۵۱۲
حمید فرمانیارزیاب۱۳۸۵۱۲
یحیی صمدی مقدمارزیاب۱۳۸۵۱
حجت معینیارزیاب۱۳۸۵۱
پیمان نادریارزیاب۱۳۸۵۲
قاسم مالکیارزیاب۱۳۸۵۲
کرم بخش اصفهانیارزیاب۱۳۸۵۱