نتایج ارزیابی دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

نتایج ارزیابی دوازدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

 

سطح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران

ردیف اعطای تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت ایران برای مدیریت کیفیت در گروه محصولی
۱ گروه صنعتی بارز تولید تایر رادیال سواری محصولات غیر فلزی و شیمیایی

 

سطح اشتهار به کیفیت – به ترتیب بالاترین امتیاز کسب شده

ردیف اعطای تقدیرنامه اشتهار به کیفیت برای مدیریت کیفیت در گروه محصولی
۱ دو ستاره مخابرات اصفهان خدمات تلفن ثابت خدمات مشاوره،تحقیقات و توسعه،مهندسی و پیمانکاری
۲ یک ستاره سیمان اصفهان تولید انواع سیمان محصولات غیرفلزی و شیمیایی

 

سطح اهتمام به کیفیت

ردیف اعطای گواهینامه اهتمام به کیفیت برای مدیریت کیفیت در گروه محصولی
۱ فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز تولید آجر و بتن نسوز محصولات غیرفلزی و شیمیایی
۲ تعاونی تولید رنگ و رزین الوان تولید انواع رنگ های ساختمانی محصولات غیرفلزی و شیمیایی
۳ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولید الکیل بنزن خطی ، نرمال پارافین و الکیلات سنگین محصولات غیرفلزی و شیمیایی
۴ شهرداری منطقه ۱۵ تهران خدمات مدیریت پروژه های عمرانی خدمات فردی،گروهی و اجتماعی
۵ شهرداری منطقه ۲۲ تهران خدمات مدیریت پروژه های عمرانی خدمات فردی،گروهی و اجتماعی