آبان ۱۶, ۱۳۹۳
توضیح طرح تندیس جایزه ملی کیفیت ایران(نماد بز کوهی)
جایگاه اصلی بز کوهی همیشه در ارتفاعات است دقیقا” نقطه تمایز سازمانها و اداراتی که برای انتخاب این جایزه کاندید […]