آذر ۱۲, ۱۳۹۶

کیفیت کالا و رضایتمندی مشتری پخش در اخبار سیما(۳۰آبان ۹۶)

آبان ۲۲, ۱۳۹۴

گزارش دوازدهمین دوره مراسم روز ملی کیفیت در شبکه خبر(۱۸ آبان ۹۴)

بهمن ۷, ۱۳۹۳

گزارش یازدهمین دوره مراسم روز ملی کیفیت در شبکه خبر(۱۸آبان۹۳)

آذر ۱, ۱۳۹۳

شهر سوخته

آبان ۳۰, ۱۳۹۳

نماد بز تندیس